Lin Xiangzhi, a smart but lonely transfer student, has found that her memory can only last for seven days.

 • 1 hr 46 minPG
 • Jul 8, 2022
 • Drama

Cast & Crew

 • Jinmai ZhaoActor

 • Yi LinActor

 • Yue ShenActor

 • Shiran FanActor

 • Jiahui WangActor

 • Gavin LinDirector

 • Yan LuProducer

 • Hermes LuWriter